O nás

Klub PAVUČINA Vodňany, z.s. byl zaregistrován na Ministerstvu vnitra dne 10.12.2013 a navazuje svou činností na PS KAMPANUS Vodňany a jádro dospěláků pracuje společně již od roku 1994.

Scházíme se na schůzkách, vyjíždíme společně na akce a „víkendovky“. Pravidelně pořádáme letní tábor, organizujeme akce pro veřejnost. S výjimkou letního tábora nejsou naše akce omezeny věkem účastníků. Veškeré akce se snažíme připravit tak, aby byly finančně dostupné co nejširšímu okruhu dětí a mládeže, a to i díky podpoře Města Vodňany a Jihočeskému kraji.

 

Na činnost spolku Klub PAVUČINA Vodňany, z.s. finančně přispěly:

Programové dotace města Vodňany na podporu kulturních a jiných zájmových aktivit pro rok 2023

Programové dotace města Vodňany na podporu sportvních aktivit pro rok 2023

 

Dotační program Jihočeského kraje – Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo sportu) 2023

Opatření – Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání